Present Continuous

Present Continuous konstrukcja i przykładowe zdania

Czas Present Continuous (zwany też Present Progressive) jest jednym z najprostszych i najcześciej stosowanych w języku angielskim czasów. Jest to czas teraźniejszy ciągły, używany głównie do wyrażania czynności odbywających się w danym momencie.

 

 

Kilka przykładowych zdań w Present Continuous:

I am studying English grammar. Uczę się gramatyki angielskiej

Anna is reading a book now. Ania czyta teraz książkę

Are you playing football? Grasz teraz w piłkę?

 

 

Tworzenie twierdzeń w Present Continuous

Budując zdania w Present Continuous musimy pamiętać o użyciu odmienionego czasownika 'to be' (I am, you are, we are, itd) oraz czasownika w formie gerund, czyli z końcówką -ING.

 

Podmiot Czasownik BE (am/is/are) Czasownik z końcówką ING (gerund)

I

You

She / he / it

am

are

is

sleepING

playING

workING

We

You

They

are

are

are

doING

learnING

swimmING

 

Tworzenie przeczeń w Present Continuous

Przeczenie tworzymy podobnie jak twierdzenia, dodajemy tylko przeczenie NOT między odmieniony czasownik 'be', a czasownik z końcówką -ing. Oczywiście musimy pamiętać o skrótach (she is not singing = she isn't singing, we are not working = we aren't working)

Podmiot Czasownik BE + not Czasownik z końcówką ING

I

You

She / he / it

am not ('m not)

are not (aren't)

is not (isn't)

workING

goING

sleepING

We

You

They

are not (aren't)

are not (aren't)

are not (aren't)

playING

standING

sittING

 

Tworzenie pytań w Present Continuous

Pytania w czasie ciągłym tworzymy poprzez inwersję, czyli zamianę kolejności. Zamiana nie jest przypadkowa i dotyczy odmienionego 'be' oraz podmiotu.

She is sleeping = zdanie twierdzące
Is she sleeping? = zdanie pytające

 

Czasownik BE Podmiot Czasownik (bezokolicznik)

Am

Are

Is

I

you

she / he / it

watchING

playING

eatING

Are

Are

Are

we

you

they

paintING

leavING

smokING

 

Stosowanie skrótów w Present Continuous - skracanie czasownika be

Formy ściągnięte, czyli skróty są bardzo popularne w języku mówionym. Dotyczą czasowników posiłkowych w praktycznie każdym czasie. Tutaj skupiamy się na czasie Present Continuous, proszę więc zapamiętać prostą regułę:

Zamiast mówić I am, stosujemy formę skróconą I'm Zamiast you are - you're She is - zamienia się w she's, itd Jak widać, usuniętą literę w odmienionym czasowniku 'to be' (am, is, are) zastępuje nam apostrof '. Jego pominięcie jest niedopuszczalne. Szczególnie istotne jest to przy it, gdyż it's to nie jest to samo to its! Poniżej kilka przykładowych zdań.

TWIERDZENIE:

 • I am working = I'm working
 • You are working = You're working
 • She is working  = She's working
 • We are working = We're working
 • They are working  = They're working

PRZECZENIE:

 • I am not working = I'm not working
 • You are not working = You aren't working
 • He is not working  = He isn't working
 • We are not working = We aren't working
 • They are not working  = They aren't working

PYTANIE:
W pytaniach nie stosuje się skróconych form:

 • Are you working?
 • Is she working?
 • Is it working?

 

Pytania szczegółowe w Present Continuous

Zdarza się, że musimy użyć pytania szczegółowego z wykorzystaniem wyrazu pytającego, np gdzie, z kim, dlaczego. W takich sytaucjach tworzymy pytania z wykorzystaniem inwersji (zamiany kolejności) i dodajemy na początek wyraz pytający (who, whose, whom, what, which, where, when, how). Najprościej zapoznać się z kilkoma przykładami:
He is sleeping. Is he sleeping? Where is he sleeping? Why is he sleeping? Who is sleeping?
Why is she running? Dlaczego ona biegnie?
When are they coming back? Kiedy oni wracają?
What are you listening to? Czego słuchasz?
Where is he sitting? Gdzie on siedzi?
Who are you talking to? Z kim romawiasz?
How are you doing this? Jak wy to robicie?
Where are you going? We are going to the cinema. Gdzie teraz idziecie? Idziemy teraz do kina.
What is Monica buying? Monica is buying a new book. Co teraz kupuje Monika? Monika kupuje teraz książkę.

 

Present Continuous - określniki czasu

NOW - teraz

They are working now. Teraz pracują.

AT THE MOMENT -w tym momencie

I am not working at the moment W tym momencie nie pracuję.

Inne określniki czasowe charaktetystyczne dla Present Continuous to: right now, just now, for the time being, at present, nowadays, today, this month, this week, tonight

He's studying right now. Właśnie teraz studiuje.

It's raining just now. Pada teraz deszcz.

Zwróćcie uwagę, że określenie for the time being sugeruje, że dana sytuacja wkrótce się zmieni:

Tim is working on a project for the time being. (czyli niedługo pewnie odda i nie będzie więcej pracował nad tym projektem)

She is living with her parents for the time being. (mieszka tymczasowo z rodzicami, może ma remont, albo czeka na klucze do nowego mieszkania)

The sun’s shining for the time being. (jest pochmurnie, na chwilkę pojawiło się słońce, ale pewnie zaraz zajdzie)

I’m listening to music for the time being. (zaraz pewnie skończę słuchać, bo padnie mi bateria, albo trzeba gdzieś wyjść)

 

Zastosowanie czasu Present Continuous:

 • Czynność wykonywana w chwili, gdy o niej mówimy.
  • He is working now.
 • Czynność lub sytuacjia, która ulega zmianie, rozwija się, przechodzi z jednego stanu w drugi.
  • Tom is getting old.
  • The climate is getting warmer.
 • Sytuacje tymczasowe.
  • She goes to school by car but this week she is going on foot.
 • Plany i ustalenia na przyszłość.
  • Are you going to the disco on Monday?
  • I'm going to Paris tomorrow
 • Irytujące lub dziwne nawyki. (Używane w sytuacji, gdy chcemy podkreślić, że coś nas denerwuje)
  • He's always complaining about everything.
  • Why are you always working? Can't we go out somewhere?
  • I hate her. She is always swearing.

 

Czasowniki nie występujące w Present Continuous

Czasowniki wyrażające stany emocjonalne, osąd, przekonanie, posiadanie, wyrażające percepcję nie wystepują w czasach Continuous:

 • believe - wierzyć
 • care - dbać, troszczyć się
 • consist of - składać się z
 • contain - zawierać
 • cost - kosztować
 • depend - zależeć
 • like / dislike - lubić / nie lubić
 • expect - oczekiwać
 • forget - zapomniec
 • forgive - wybaczyć
 • hate - nienawidzieć
 • have - posiadać
 • hear - słyszeć
 • hope - mieć nadzieję
 • know - wiedzieć
 • love - kochać
 • mean - mieć na myśli
 • mind - mieć coś przeciwko
 • notice - zauważyć
 • own / possess - posiadać
 • realize - zdawać sobie sprawę
 • recognize - rozpoznać
 • recollect - przypomnieć
 • refuse - odmawiać
 • remember - pamiętać
 • see - widzieć
 • seem - wydawać się
 • smell - pachnieć
 • suppose - przypuszczać
 • think - sądzić, uważać że
 • understand - rozumieć
 • want - chcieć

 

Now, I understand it

[mimo, iż jest NOW nie możemy powiedzieć I'm understanding it.

 

Czasowniki, które są podkreślone mogą wystąpić w czasach Continuous, jednak tylko w wypadku gdy mają inne znaczenie od wymienionego.

 • What do you think about it? Co o tym myślisz?
 • What are you thinking about? Nad czym się zastanawiasz?
 •  

 • It smells good. To ładnie pachnie.
 • Why are you smeling it? Dlaczego to wąchasz?
 •  

 • Have you got a car? Masz samochód?
 • Are you having dinner? Jesz obiad?

 

Zobacz również lekcję mp3 dotyczącą czasu Present Continuous w mp3

 

Jak tworzyć czasowniki w formie gerund, czyli z końcówką =ing

Tworzenie gerund nie jest trudne, najważniejsza zasada to po prostu dodanie -ing do bezokolicznika work - working play - playing sleep - slepping Musimy zapamiętać jednak, że jeśli czasownik składa się z jednej sylaby, zawiera krótka samogłoskę, a zakończony jest na spółgłoskę, ostatnią spółgłoskę podwajamy. Zdajemy sobie sprawę, że reguła ta wydaje się skomplikowana, niemniej kilka ćwiczeń i szybko zapamiętacie, które najważniejsze czasowniki wymagają podwojenia spółgłoski. swim - swimming (pływać) shop - shopping (robić zakupy) stop - stopping (zatrzymać) Jeżeli czasownik kończy się na -e, to opuszczmy ostatnią samogłoskę (czyli wspomniane e) take - taking (brać) have – having (mieć ale nie w sensie posiadania)
Oczywiście od powyższych reguł jest masa wyjątków, np. see - seeing, jeśli więc interesuje cię ten temat, sprawdź artykuł dotyczący reguł tworzenia czasownika z ing Będąc przy temacie końcówki -ing, nie sposób nie przypomnieć o artykule na temat prawidłowej wymowy końcówki ing

Comments

Present Continuous to jeden z

Present Continuous to jeden z najprostszych czasów, który raczej nie powinien przysparzać żadnych problemów osobom, które chcą się nauczyć gramatyki angielskiej, ale jak zawsze z gramatyką, czy po prostu czasami gramatycznymi najważniejsza jest praktyka. Więc im więcej ćwiczeń się zrobi, tym lepiej. I nie koniecznie chodzi mi o ćwiczenia by ciągle wpisywać ing albo inwersję robić przy pytaniach w czasie Present Continuous ale żeby były to ćwiczenia z różnych czasów by widzieć różnicę, np test present simple i present continuous

Niby jest to prosty czas, ale

Niby jest to prosty czas, ale może przysparzać problemów. W ogóle w angielskim jest tak, że język jest banalny na podstawowym poziomie. Pewnie początkujący się teraz oburzają, ale jest to prawda. Weźmy ten czas, niby jest prosty, uczymy się, że dotyczy czynności wykonywnych w danym momencie. I na tym można by zaprzestać na poziomie początkującym. Schodzy zaczynają się później, okazuje się, że nie tylko dotyczy TU I TERAZ że coś się robi. I to jest piękne w angielkim. Niby już coś ogarniamy, a nagle się okazuje, że może być tego więcej, że są wyjątki, że coś ma inne znaczenie, itd :)

Dzięki, wreszcie Present

Dzięki, wreszcie Present Continuous, które jest porządnie wyjaśnione. Niby to jest prosty czas, ale mi się ciągle myli, a np to użycie z always, to już w ogóle masakra. Dlatego fajnie, że tu ciekawie jest opisany ten czas (choć zaskoczyło mnie że czasami nazywa się go progressive - nigdy się z tym nie spotkałem). Teraz wakacje, więc mam postanowienie że naucze się wszystkich podstawowych czasów angielskich. Present Simple i Present Continuous już zaliczone!

A jak w takim razie powinno

A jak w takim razie powinno być napisane Are you having a bad day czy So you have a bad day?

To samo co wyżej tylko

To samo co wyżej tylko rozwinięte:

1.Present Continuous - czas teraźniejszy ciągły

2.Odnosi się do czynności:
-które dzieją się teraz albo w najbliższej przyszłości.

3.budowa zdania twierdzącego
osoba + TO BE + czasownik-ing +reszta zdania
(to be(is, are, am))
przykład:
She is reading a book now.

4.Budowa zdania pytającego:
TO BE + osoba + czasownik-ing + reszta zdania
(to be(is, are, am))

5.budowa zdania przeczącego:
osoba + TO BE + not + czasownik-ing + reszta zdania

6.określniki czasu
-how
-at the moment(second/minute)
-tomorrow

ćwiczcie to to zapamiętacie:

1.Budowa zdania twierdzącego
2.Budowa zdania pytającego
3.Budowa zdania przeczącego
4.Określniki czasu

literówka - TOMORROW a nie

literówka - TOMORROW a nie TOMMOROW

trochę to długie.. A gdzie

trochę to długie.. A gdzie mogę to dostać w skrócie?

http://www.e-angielski.com/fo

http://www.e-angielski.com/forum/zestawienie-czasow-angielskich-tabela

Brakuje jeszcze szóstego

Brakuje jeszcze szóstego zastosowania

Zmiana stanów (czy coś takiego)
np.
You are getting noisier and noisier.