Always + Present Continuous

W poprzednich lekcjach spotkaliście się ze stwierdzeniem, że słówko always jest charakterystyczne dla czasu Present Simple (co oczywiście ma sens, skoro oznacza "zawsze", a czas Present Simple używamy dla nawyków, powtarzanych czynności, itd). Oczywiście, jak to w życiu bywa, nic nie jest czarno-białe i istnieje możliwość użycia always z czasem Present Continuous. Stosuje się je wtedy, gdy chcemy wyrazić nasze niezadowolenie bądź irytację, np:

  • She is always complaining - Ona zawsze narzeka. (strasznie mnie to denerwuje, w końcu ile można narzekać?)
  • My dad is always smoking in the car - Mój tata ciągle pali w aucie (śmierdzi, powtarzamy mu by tego nie robił, a i tak ma nas gdzieś)
  • I don't like your girlfriend because she is always swearing - Nie lubię twojej dziewczyny, gdyż ciągle przeklina (bardzo mnie to irytuje)
  • Warto pamiętać, że "always" można zastąpić "constantly" bądź "continually" (choć są żadziej używane)

  • She is constantly talking. I wish she would shut up. - Ona ciągle gada. Chciałbym by się zamknęła.
  • Porównajmy dwa zdania:

  • It’s always raining in London - W Londynie ciągle pada (to zdanie można odebrać jako wyrażenie irytacji z powodu tego, że w mieście ciągle pada i jest brzydka pogoda, co może prowadzić, np do depresji)
  • It always rains in London - W Londynie zawsze pada (zwykłe stwierdzenie faktu, nie nacechowane żadnymi emocjami)
  • Oba zdania są poprawne