Always + Present Continuous

W poprzednich lekcjach spotkaliście się ze stwierdzeniem, że słówko always jest charakterystyczne dla czasu Present Simple (co oczywiście ma sens, skoro oznacza "zawsze", a czas Present Simple używamy dla nawyków, powtarzanych czynności, itd). Oczywiście, jak to w życiu bywa, nic nie jest czarno-białe i istnieje możliwość użycia always z czasem Present Continuous.

Always w czasie Present Continuous stosuje się je wtedy, gdy chcemy wyrazić nasze niezadowolenie bądź irytację, np:

 • She is always complaining - Ona zawsze narzeka. (strasznie mnie to denerwuje, w końcu ile można narzekać?)
 • My dad is always smoking in the car - Mój tata ciągle pali w aucie (śmierdzi, powtarzamy mu by tego nie robił, a i tak ma nas gdzieś)
 • I don't like your girlfriend because she is always swearing - Nie lubię twojej dziewczyny, gdyż ciągle przeklina (bardzo mnie to irytuje)
 • Warto pamiętać, że "always" można zastąpić "constantly" bądź "continually" (choć są żadziej używane)

 • She is constantly talking. I wish she would shut up. - Ona ciągle gada. Chciałbym by się zamknęła.
 • Porównajmy dwa zdania:

 • It’s always raining in London - W Londynie ciągle pada (to zdanie można odebrać jako wyrażenie irytacji z powodu tego, że w mieście ciągle pada i jest brzydka pogoda, co może prowadzić, np do depresji)
 • It always rains in London - W Londynie zawsze pada (zwykłe stwierdzenie faktu, nie nacechowane żadnymi emocjami)
 • Oba zdania są poprawne


  Comments

  Użycie słowa always w czasie

  Użycie słowa always w czasie Present Continuous kojarzy mi się zawsze z takim zrzędą. Oh, ty zawsze się malujesz... On zawsze śpi... Nie jest to użycie wskazujące na coś co się dzieje często, tylko akcent że nam to nie pasuje. Oczywiście tłumaczymy to na polski jako zawsze, ale to always tutaj ma specjalne znaczenie. Warto pamiętać, że w Wielkiej Brytanii, nikt nigdy nie użyje czasu ciągłego teraźniejszego ze słowem always by wyrazić po prostu częstotliwość. To zawsze oznacza coś nie tak. Weźmy takie zdanie:
  Polacy zawsze narzekają.

  The Poles always complain.
  The Poles are always complaining.

  Oba są poprawne. Pierwsze to stwierdzenie faktu - Polacy ciągle narzekają. Jest to prawda, mamy miny smutasów i narzekamy. Koniec i kropka.
  Drugie zdanie jednak to już okazanie niezadowolenia. Polacy ciągle narzekają. Konsekwencją takiego zdania może być np (nie zapraszajmy ich na impreze, tylko będą psuć nam humor)

  Mam nadzieję, że trochę moje wyjaśnienia pomogą ;)