Podstawowy (A2)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
Tytuł
Czasowniki nieregularne - ćwiczenie 1
Present Simple - ćwiczenia
Spelling - Jak przeliterować swoje nazwisko?
4. Na lotnisku
2. Dane personalne, mówienie o sobie i rodzinie
3. Informacja kolejowa i kupowanie biletu
3. Wyrażanie opinii
2. Składanie propozycji i oferowanie pomocy
5. Prośby
4. Uzyskiwanie i udzielanie pozwolenia
12. Rozmowy telefoniczne
11. U lekarza - udzielanie rad i instrukcji
6. Zamawianie jedzenia
7. Robienie zakupów
8. Pytanie o drogę
5. Rezerwowanie pokoju hotelowego
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Część 3 - Relacjonowanie wydarzeń
9. Informacje w miejscach publicznych
4. Opisywanie miejsc i przedmiotów
1. Określanie czasu
5. Opisywanie miejsc i przedmiotów – wyrażanie opinii
2. Opisywanie ludzi
6. Skargi i reklamacje
1. Zapraszanie i umawianie spotkania
Flatmates - episode 10
Angielski At Once! - darmowa wersja
Flatmates - episode 9
Lesson 16 - Technology
Flatmates
Lesson 19 - Directions
Letter to Juan
WordWorld - lekcje angielskiego dla dzieci
Lekcje video - język angielski dla dzieci
Psychotherapist And His Patient
My sister
Black Friday
Słownictwo matematyczne - Math Vocabulary
Quiz - Stopniowanie przymiotników
Quiz - Past Simple vs Past Continuous
Quiz - Reported Speech (mowa zależna) - Present Continuous
Quiz - Reported Speech (mowa zależna) - Simple Present
Past Simple - Part 3
Past Simple - lekcja video
Past Simple - Part 4
Past Simple - ćwiczenia
Past Simple - Part 1
Quiz - Past Simple - Pytania
Quiz - Irregular Verbs - czasowniki nieregularne
Present Continuous - ćwiczenia
Fiszki - Czasowniki nieregularne
Past Simple - Part 2
Quiz - Present Simple mixed
Future Simple
Quiz - Present Simple - Pytania (to be)
Present Simple - lekcja video
Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)
Who, that, which
Relative Clauses
Yes/No Questions
Quiz - Przeciwstawne przymiotniki - Opposite Adjectives
Stopniowanie przymiotników - lista
Stopniowanie przymiotników
Przysłówek
Opposite adjectives
Czasowniki modalne
May, might
Business - biznes
Food- żywność
Angielskie słówka w obrazkach - alfabetycznie
Body part - części ciała
School - szkoła
Sport - Czasowniki związane z ruchem
1. Witanie i przedstawianie ludzi
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Część 1 - Prowadzenie rozmowy
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Część 4 - Negocjowanie
Narodowości - dodatkowe
Lekcja 15 - Telefon
Lekcja 16 - Czasownik “have got”
Lekcja 11 - Rzeczowniki niepoliczalne
10. W banku i na poczcie
Meeting at a party
Lekcja 18 - Mówienie o sobie
Kurs angielskiego do matury ustnej
Kurs do matury ustnej z angielskiego - Część 2 - Uzyskiwanie i udzielanie informacji
3. Opisywanie odczuć
The Old Woman And The Doctor
The Fox And The Grapes
The Fox And The Crow
The Cat And The Mice
Kierunki świata po angielsku
Past Continuous
Past Simple
Present Continuous
Present Simple
Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne
Daty po angielsku
As czy like?
At the seaside - Nad morzem
Marriage
Poprawne formy grzecznościowe – Mr., Mrs., Miss i Ms.
English lesson - Beginners - 7 of 7
English lesson - Beginners - 6 of 7
English lesson - Beginners - 5 of 7
English lesson - Beginners - 4 of 7
English lesson - Beginners - 3 of 7
English lesson - Beginners - 2 of 7
English lesson - Beginners - 1 of 7
Lekcje video dla początkujących - poziom II
Gra dla dzieci - The Abc Game
Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań
Quiz - Present Continuous - pytania
Quiz - Rzeczowniki niepoliczalne
Quiz - Capital letters - ćwiczenie ze stosowania wielkich liter
2. Films
1. Learning English
Nieregularna liczba mnoga - lista 100 rzeczowników
Przedimek nieokreślony A, AN - ćwiczenie wyboru
Possessive Adjectives – przymiotniki dzierżawcze
Irregular verbs - Elementary Level
Jeopardy (as/like)
Gauge - czasy
Informal letter - example
Flatmates - episode 11
Lesson 10 - Saying Sorry
appearance- wygląd
Flatmates - episode 3
Flatmates - episode 2
Flatmates - episode 1
MATURA SŁÓWKA TEMATYCZNE ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
GIMNAZJUM SŁOWNICTWO NAUKA, EDUKACJA
MATURA PODSTAWOWA SŁOWNICTWO TEMATYCZNE PRACA
choroby 1
Injuries
sport - useful phrases 2
sport - useful phrases 1
places
zawody 2
zawody
wyposażenie
telewizja - useful phrases
general terms 2
general terms
radio
internet
wiadomości 2
wiadomości 1
wiadomości 1
telewizja 2
telewizja 1
film - useful phrases
adjectives of film
adjectives of film
film 2
film
teatr
literatura
muzyka 2
muzyka
plastyka
kultura
podróż - useful phrases
wypadki
kierunki
przydatne przedmioty
zakwaterowanie
attractions 2
attractions
wakacje
travelling
ludzie w podróży
stacje
środki transportu
zakupy-useful phrases
reklama
serwisy
complaining
kupowanie ubrań
rodzaje sklepów
food- useful phrases
posiłki
typowe dania
restaurant
smak
other food
dairy products
fruit
drinks
produkty zbożowe
fish
meat
vegetables
sweets
praca- useful phrases
aspects of a job
working and not working
people at work
work and money
verbs of working
miejsca pracy
przymiotniki do pracy
PRACA 3
PRACA 2
PRACA 1
przymiotniki opisujące nauczycieli i uczniów
School life
School objects
School subjects
People in school
miejsca w szkole
Rodzaje szkół
przydatne zwroty
Uroczystości
Rodzina
Rodzina
Wolny czas
czynności
marriage
stages in life
przydatne zwroty
przymiotniki opisujące dom cz.3
przymiotniki opisujące dom cz.2
przymiotniki opisujące dom cz.1
Furniture in bathroom and toilet
Furniture in bedroom
Furniture in the kitchen
Furniture in living room
Furniture in whole house
location
Pożywienie i składniki odżywcze
Miejsca w mieście
Sport
Zajęcia
Types of houses
Accesories
Build
Przymiotniki
personal details
personality cz.2
Miejsca w mieście
Pogoda
Przysłówki częstotliwości
Zajęcia codzienne
Przedmioty szkolne
Święta
Przyimki miejsca
Dżungla
Face apperance
Face
feeling and emotions
sports people
Zaimki
Przymiotniki
Fryzury i kolory włosów
parts of the house
Rodzaje domów
Państwa
Instrumenty muzyczne
Przekąski
Dom cz2.
Dom cz1.
Owoce
Kwiaty
Rodzina
Pory dnia
Ubrania
Łódź
Rower
lotnsko
lotnisko
samochód cz2
samochód cz1.
śniadanie
Sposoby przyrządzania potraw
Zastawa stołowa
Posiłki
ciało ludzkie
School subjects
School year
The school building
W kuchni
Wyposażenie ucznia
Przydatne Słówka
Negatywne cechy charakteru
Częstotliwość (często, rzadko itp.)
Kinds of houses and flats
House: size and conditions
House: location
Leaving and returning to your house
Looking after house
Skala ocen
House: hall
House: kitchen
House: sitting room
House: bedroom
House: bathroom
House: decoration/equipment
In the house
Jobs part 3
Jobs part 2
Fruit
Życie - Life - miłość i związki międzyludzkie
Życie - Life - przydatne wyrażenia
Mieszkańcy państw (l.mn.)
Mieszkańcy państw (l.poj.)
Narodowość/Język
Państwa
Życie - Life
Uczucia, emocje, odczucia
Wyrażenia przyimkowe
Zaimki - Pronouns
Miejsca w mieście
Materiały
Wzory
Ubrania i akcesoria
Opis człowieka- włosy i uczesanie
Opis człowieka (wygląd)
ubrania
nazwy sklepów
months
VEGETABLES-WARZYWA
TOYS - ZABAWKI
in the kitchen - w kuchni - sprzęt kuchenny cd.
in the kitchen - w kuchni - sprzęt kuchenny
Przedmioty szkolne ( Subjects)
zdrowie i choroba-przydatne wyrażenia cd.
zdrowie i choroba-przydatne wyrażenia
personal possesions
przymiotniki
LICZBA MNOGA RZECZOWNIKÓW
nazwy rzeczy
zawody
zawody
farm animals
Christmas
daily routines
FRUIT
COUNTRIES
PARTS OF THE BODY
TRAVEL
ADJECTIVES-PRZYMIOTNIKI
SHOPS
HEALTH-ZDROWIE
WEATHER - POGODA
SCHOOL SUBJECTS
OUTDOOR AND INDOOR ACTIVITIES
CLOTHES
LANDMARKS AND GEOGRAPHICAL FEATURES
ANIMALS-ZWIERZĘTA
FOOD
Sypialnia
Łazienka
rozdział I dalsze 4
rozdział I dalsze 3
rozdział I dalej 2
rozdział I dalsza część
rozdział I powtórka
Cechy charakteru - features of character
Lekcja 6 - Future Forms - przewidywanie, prośby, obietnice
The cat and The Mice - Słówka
lekcja 1
The Story of Hamlet Waverer - Part 1
The Story of Romeo and Juliet - Part 3
WordWorld Build-A-Word - PIES
WordWorld Build-A-Word - TENT
WordWorld Build-A-Word - rocket
WordWorld Build-A-Word - Nightlight
WordWorld Build-A-Word - LOG
WordWorld Build-A-Word - SHOE
WordWorld Build-A-Word - BOX
WordWorld Build-A-Word - CAKE
WordWorld Build-A-Word - TRUCK
Welcome to WordWorld
YLE - Young Learners English
Lekcja 5 - Future Forms - plany i decyzje
Szpital [hospital]
Newspaper- Gazeta
My house
Wieś [village]
Sypialnia [bedroom]
Łazienka [bathroom]
Kosmetyk [beauty product]
Fryzjer [hairdresser]
Ciasto [cake]
One letter
Alphabet
Lesson 13 - Grammar
piosenki
Lekcja 16 - Using a car park
Lekcja 15 - At the doctor's
Warunek pierwszy
Lekcja 10 - What does she like?
Lekcja 9 - Hypnotized Pippy
Lekcja 8 - An Eraser
Lekcja 7 - I have blue hair
Lekcja 6 - Patricia
Lekcja 4 - Austin Pronoun
Lekcja 3 - Billy the Robot
Lekcja 2 - Body Parts
Lekcja 1 - In the classroom
Lesson 4 - Response to thank you
Lesson 3 - Saying "Thank you"
Lekcja 4 - Present Perfect
Fine
Intelligence
Famous singer
Lekcja 14 - In a post office
Lekcja 13 - At the bank
Lekcja 12 - Renting a car
Letter to a friend (list do koleżanki)
Complaint letter (list ze skargą)
Lekcja 11 - Sightseeing in Oxford
Lekcja 10 - Booking a room in a hotel
Lekcja 09 - At the information office
Lekcja 07 - At the clothes shop
Fat Thursday
Polish paczki
Lekcja 06 - A day out
Lekcja 05 - Likes and dislikes
Lekcja 04 - First classes
How do you?
Question 02 (Must vs have to)
Silver Bells
Lekcja 1 - Present Simple
Lekcja video - Prepositions
Lesson 2 - Think - Common Mistakes in English
Lesson 1 - Advise, Recommend, Suggest - Common Mistakes in English
Lesson 12 - Used to
Lesson 18 - What are the Germans like?
Lesson 01 - Introduction to the Present Simple with do/does.
Lesson 17 - What are the Italians like?
Lesson 16 - What are the French like?
Lesson 05 - Nationality
Lesson 04 - Colours
Lesson 14 - What are the British like?
Lesson 13 - Americans
Lesson 12 - What's the weather like?
Lesson 10 - The Jones Family
Lesson 09 - Telling the time
Lesson 08 - Numbers
Lesson 07 - What's your astrological sign?
Lesson 06 - How do you spell your name?
Lesson 03 - The Alphabet
Lesson 02 - This, That
Lesson 01 - Hi!
Articles (przedimki)
Lekcja 01 - A Visit in Summer English School
Krzyżówka - British Vs American English
Learn English - Time
Gra dla dzieci - Baloniki
Rodzina - Family
Liczba mnoga rzeczownika
Liczebniki główne i porządkowe
Przedimek określony THE
Przedimki nieokreślone
Learn English - Office Talk
Learn English - Office Party
Chicken, Giraffe, Not my dog
Najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać na egzaminie ustnym
Syndicate content