Podstawowy (A2)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to na przykład: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Czasowniki nieregularne - ćwiczenie 1

Ćwiczenie ze znajomości czasowników nieregularnych.


Present Simple - ćwiczenia

Present Simple używa się do:

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy.

określenia wydarzeń i czynności powtarzanych, tylko gdy jest określnik czasu typu always, seldom, usually, etc, zwyczajów, nawyków, w tytułach gazet, rozkładach jazdy (do przyszłości).

określenia wydarzeń i czynności codziennych, harmonogramów, schematów, czynności przyszłych, co do których mamy pewność, że się wydarzą.

 


Spelling - dodatkowe ćwiczenia

spelling


4. Na lotnisku

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

Na lotnisku.


3. Informacja kolejowa i kupowanie biletu

Kurs do matury ustnej z angielskiego - poziom podstawowy

Informacja kolejowa i kupowanie biletu.


Subskrybuj zawartość