Czasowniki modalne

Czasowniki modalne (modal verbs) to tak zwane czasowniki posiłkowe (auxilary verbs). Główne czasowniki modalne to: can, could, may, might, will, would, should, must, ought, shall, need, dare, had better

Czasowniki modalne są używane przede wszystkim do opisywania emocji, opinii, a także przypuszczeń. Z ich pomocą można także prosić, zakazywać, pytać, bądź też rozmawiać o umiejętnościach i obowiązkach. Należy pamiętać, iż czasowniki modalne nie wyrażają samych czynności, a są do nich dodatkiem.

Umieszczane są przed bezokolicznikami w celu wyrażenia różnych aspektów danego czasownika, takich jak na przykład rada, obligacja, prawdopodobieństwo.

Podstawowe informacje o czasownikach modalnych:

1. Czasowniki modalne nigdy nie kończą się na -s w 3 osobie liczby pojedynczej:

She may do it.

2. W pytaniach w Present Simple nie ma "DO":

Can you swim? She shouldn't do it.

3. Za wyjątkiem "ought" nie używamy "to" po czasownikach modalnych.

She may do it. She ought to do it.

4. Modalnie nie mają formy PAST, czyli nie możemy powiedzieć shoulded. Zastępujemy modalne w przeszłym czasie innymi czasownikami, np.

She must do it - she had to do it.

 

Zastosowanie modalnych

Prawdopodobieństwo Czasownik Modalny Przykład
100% - absolutna pewność Użycie któregoś z czasów It is expensive.
It was expensive.
It will be expensive.
etc.
99% - pewność oparta o logiczne wnioski Must
Must have
Have to
It must be expensive.
It must have been expensive.
It has to be expensive.
50% - możliwe ale nie pewne May
May have
It may be expensive.
It may have been expensive.
50% - może być prawdziwe ale nie musi. Need not/Needn't
Needn't have
It need not be expensive.
It needn't have been expensive.
30% - możliwe ale mało prawdopodobne Might
Might have
It might be expensive.
It might have been expensive.
20% - jest to po prostu możliwe Can/Could
Could have
It could be expensive.
It can be expensive.
It could have been expensive.
0% - niemożliwe w oparciu o logiczne wnioski Can't/Cannot
Must not/Mustn't
Can't have
It can't be expensive.
You must not work here.
It can't have been expensive
0% - absolutnie niemożliwe Użycie któregoś z czasów w przeczeniu It isn't expensive.
It wasn't expensive.
It won't be expensive.

 

Poniżej opis poszczególnych czasowników modalnych wraz z przykładami użycia


Comments

Witam! Pomoże ktos z zadaniem

Witam!
Pomoże ktos z zadaniem z Angielskiego? Mam napisac zdania przy uzyciu czas.modalnych proszę o pomoc!
1. Być może jego dzieci były w szkole wczoraj.
2. On na pewno został zwolniony, bo pił w pracy.
3. Niepotrzebnie przyjmowałeś tego pracownika.
4. Czy jest możliwe by on teraz miał spotkanie z klientem?
5. Niepotrzebnie przepraszałeś mnie osobiście.
6. Na pewno nie napisał tej analizy sam.
7. Oni na pewno złożyli już zamówienie na nową maszynę.
8. Czy musiałeś kupować tak dużo chleba?
9. Chociaż był bardzo inteligentny, nie zdołał zdać egzaminu.
10. Być może zjadł za dużo czosnku.
11. Jego szef zdołał przekonać pracowników by pracowali po godzinach.
12. Powinieneś był pracować więcej i mniej mówić.
13. John na pewno nie zjadł tego befsztyku. Od dwóch lat nie wolno mu jeść wołowiny.
14. Jego żona na pewno kupiła ten pierścionek.
15. Oni niepotrzebnie zamówili tak dużo towaru.
16. Od trzech lat musimy wdrażać system kontroli jakości.
17. Kiedy mieszkał w Grecji, nie musiał kupować zimowych butów.
18. Lato powinien był zwolnić Benhakkera w lipcu.
19. Siostra mojego sąsiada nie musi zmywać naczyń, bo od trzech lat ma zmywarkę.
20. On nie musiał kupować nowego auta, bo stare zostało naprawione.

Czemu w,,Czasowniki

Czemu w,,Czasowniki modalne-exercises''skoro jest powiedzianie,ze nie wolno stosować skrótów to 2 dobra odpowiedź to,,can't have seen''.To powinno być,,cannot have seen''.

wolno stosować skróty ale

wolno stosować skróty ale bardziej w mowie potocznej, w pisaniu, szczególnie oficjalnym i na testach nie powinno sie ich używać