Gramatyka angielska

Gramatyka języka angielskiego

Gramatyka angielska znienawidzona jest przez wielu uczniów. Wynika to po części z przestarzałego systemu nauczania, gdzie nauczyciele kładli nacisk na ćwiczenia gramatyczne, nie skupiając się na nauce słówek czy mówieniu. Staramy się aby opisane przez nas zagadnienia gramatyczne były jasne i czytelne, urozmaicone szczegółowymi wyjaśnieniami, wieloma przykładami czy nagraniami z wymową. Znaczna część zagadnień zawiera interaktywne ćwiczenia, fiszki czy testy online.

W naszym dziale dotyczącym gramatyki angielskiej znajdują się: czasy angielskie, części mowy, strona bierna, itd. Artykuły podzielone są na informacje wstępne, konstrukcję, użycie oraz ćwiczenia.

Wykaz wszystkich zagadnień gramatycznych znajduje się poniżej:

Zobacz również: czasy angielskie - kurs w mp3

Szczegółowo opisane czasy angielskie, z przykładami użycia, budową zdań oraz ćwiczeniami i quizami sprawdzającymi poziom wiedzy.

Wyjaśnienie okresów warunkowych w języku angielskim. Szczegółowa analiza każdego z warunków oraz porównanie z uwzględnieniem różnic i podobieństw

Wyjaśnienie kiedy i jak stosujemy czasowniki modalne, podzielone na najważniejsze, czyli must, have, should, may, ought to

Jak używać poszczególne części mowy, czyli rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, przedimki i spójniki.

Zastosowanie mowy zależnej w języku angielskim, kontrukcja, przykłady oraz wyjaśnienie kiedy stosować reported speech.

Passive voice, czyli stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past partic

Szczegółowo opisane najważniejsze struktury gramatyczne występujące w języku angielskim. Wszystkie zagadnienia okraszone są wieloma przykładowymi zdaniami, tłumaczeniami oraz dodaną wymową.


Comments

Generalnie rzecz biorąc,

Generalnie rzecz biorąc, gramatyka angielska nie jest trudna. Oczywiście mam na myśli podstawy gramatyki angielskiej, a nie studiowanie różnic pomiędzy poszczególnymi dialektami, uwaronkowaniami historycznymi czy geograficznymi, a nawet skupianiu się na bardziej zaawansowanych strukturach gramatycznych. Jeśli przyjmiemy z góry, że gramatyka angielska jest znacznie mniej wymagająca od polskiej, będzie nam łatwiej. Mówimy płynnie po polsku, dlaczego nie mielibyśmy po angielsku? Podstawowych czasów jest tylko kilka, zasad ich stosowania też nie ma wielu, a kontrukcja nie jest skomplikowana. Dlaczego więc mamy taki problem z gramatyką angielską? Wynika to z niedostatecznej liczby ćwiczeń. Narzekamy na gramatykę, nie chcemy robić kolejnych zadań, a to właśnie dzięki nim dochodzimy do wprawy. Na początku po prostu zauważamy jak powinno być dane zdanie uzupełnione, po jakimś czasie mówiąc po angielsku zaczynamy już używać właścicwych czasów automatycznie. Najważniejsza jest tu jednak praktyka. Nie da się zrobić kilku zdań i powiedzieć - o, umiem ten czas. To wymaga nakładu pracy. A skupianie się tylko na gramatyce? Omijanie słownictwa? Przecież robiąc ćwiczenia używamy wielu nowych słów, coraz trudniejsze formy gramatycze to też coraz bardziej wyszukane słownictwo.

Gramatyka języka angielskiego

Gramatyka języka angielskiego wraz z ćwiczeniami oraz wyjaśnieniami. Szczególny nacisk został położony na wyjaśnienie podstawowych zagadnień przeznaczonych dla początkujących uczniów

Warto uczyć się gramatyki,

Warto uczyć się gramatyki, ale na pewno nie w sposób i metodami jakimi jej uczą w szkołach na lekcjach języka angielskiego. Ciekawe podejście do nauki gramatyki (wręcz rewolucyjne jak dotąd) jest tutaj, więc dzięki