Quiz - Present Simple v Present Continuous

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.

Więcej informacji dotyczących powyższych czasów, znajdziesz w lekcjach Present Simple oraz Present Continuous.


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego