Jak wymawiać końcówkę ING? (wymowa ŋ)

Wielu początkujących uczniów wymawia niepoprawnie słowa zakończone na ING, akcentując ostatnią literę G. Trzeba przyznać, że nie bez winy jest część nauczycieli, którzy słysząc wyraźnie ING na końcu słowa, nie poprawiają uczniów. Jak więc wymawiać rzeczowniki odczasownikowe lub odsłowne (gerund)?

Jak prawidłowo wymawiać końcówkę -ing?

Najprościej można powiedzieć, że -ing wymawia się bez spółgloski g. Należy pamiętać, że n w tym wypadku jest bardziej nosowa i brzmi trochę jak n w polskich słowach "bank" czy "Anglia". Zapewne spotkaliście się w piosenkach, napisach do filmów, itd, że wiele osób pisze słowa bez literki g, np workin' czy lovin', co tylko potwierdza, że g się nie wymawia.

Jeżeli więc widzisz słowo z końcówką =ing (czyli gerund), takie jak surfing, sailing, running, to proszę zapamiętaj, że wymowa nie zawiera na końcu /g/. Czytamy te słowa runnin', sailin' surfin', itd. Niestety jak wspomniałem wcześniej, jest to wyjątkowo często spotykany błąd u Polaków, którzy niedosyć że wymawiają g na końcu, często akcentują końcówkę -ing, to jeszcze ubezdźwięczniają ją, co prowadzi do dziwacznej wymowy jak: runnink, sailink, surfink.

Posłuchajmy wymowy następujących słów:

cooking
doing
eating
painting
playing
reading
sitting
sleeping
standing
talking
travelling
walking
watching
working
writing

Wiemy już, że n jest nosowe. Jest także tylnojęzykowe. Co to znaczy i jak się je wymawia?

Wymowa nosowego ŋ

Nosowe n, czyli potocznie zwane "n z ogonkiem" /ŋ/ wymawiamy zawsze w końcówce -ing, oraz bardzo często gdy występują litery ng (np. sing, wrong, itd). /ŋ/ powinno być wymawiane nosowo, czyli powinno się czuć powietrze częściowo przechodzące przez nos. Język znajduje się wtedy w podobnej pozycji, co przy wymawianiu głoski /g/. Posłuchajmy:


sing /sɪŋ/
ring /rɪŋ/
long /lɔːŋ/
thing /θɪŋ/
wing /wɪŋ/
pink /pɪŋk/
bang /bæŋ/
strong /strɒŋ/

Warto zapamiętać, że g po n jest nieme na końcu wyrazów. Oczywiście istnieje mnóstwo wyjątków, kiedy to mimo występowania ng, g się wymawia. Jeżeli po ng występują:

a – Kangaroo, Hungary
o – mango, tango
u – singular, penguin
l – England, English
r – congratulate, angry

Wyjątkiem są również słowa z końcówką -le, np.: "angle" czy "jungle"

zwróćmy również uwagę na wymowę stopniowanych przymiotników, np: long /lɒŋ/ i longer /lɒŋgə/.


Comments

Jaki sens ma nazywanie tego

Jaki sens ma nazywanie tego dźwięku nosowym n!? Niech ktoś spróbuje wypowiedzieć n nienosowo.

To nie jest prawda. W Anglii

To nie jest prawda. W Anglii bardzo często native speakerzy akcentują końcówki -ing. I wcale nie są to osoby z tzw. nizin społecznych.