Quiz - Present Continuous - pytania

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous. Opis czasu wraz z dokładnymi wyjaśnieniami jak tworzy się pytania, znajduje się w artykule Present Continuous w dziale gramatyka / angielskie czasy.

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego