Quiz - Present Continuous - pytania

Pytania:6
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Present Continuous. Opis czasu wraz z dokładnymi wyjaśnieniami jak tworzy się pytania, znajduje się w artykule Present Continuous w dziale gramatyka / angielskie czasy.


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego