Lekcja 2 - Present Continuous

Darmowy kurs mp3 - Gramatyka języka angielskiego - lekcja 2 - Present Continuous.

Wstęp do czasu Present Continuous:

PRESENT CONTINUOUS – Czas teraźniejszy używany, gdy mówimy o czynnościach, które wykonywane są w chwili mówienia, dzieją się obecnie lub są zaplanowane w najbliższej przyszłości.

 

Ćwiczenie pierwsze.

Słuchaj dialogu.

- Hello. This is Ann. Can I speak to John?
- Speaking. Hi Ann.
- John, what are you doing now?
- I’m waiting for Betty and Susan. They’re doing the shopping in the supermarket.
- What time are they coming back?
- In an hour, I think. Why are you asking?
- I need your advice. I’m trying to mend my bicycle but I’ve got some problems…
- OK. But I can only help you in the evening. Now we’re preparing
for tomorrow’s party.
- Are you doing anything special?
- Not really.
- Is Tom helping you?
- Yes, he is.
- What is he doing?
- He is tidying up the flat.
- Oh! How many people are coming?
- I don’t know yet. Jane is calling everybody and checking.
- I see. Tell me if I can help you with anything.
- OK. See you in the evening. I’ll look you up at 7.00. Is that OK?
- Perfect. See you, then.

 

Zdania twierdzące w Present Continuous

ZDANIA TWIERDZĄCE w czasie Present Continuous tworzymy dodając do czasownika “to be” w odpowiedniej formie czasownik główny z końcówką „-ing”, np. “She is doing shopping now.”

 

Ćwiczenie drugie.

Powtarzaj zdania twierdzące.

- I’m waiting for Betty and Susan.
- He is tidying up the flat.
- She is calling everybody.
- We are preparing for tomorrow’s
party.
- They’re doing the shopping in the
supermarket.

 

Zdania przeczące w Present Continuous

ZDANIA PRZECZĄCE w czasie Present Continuous tworzymy przy użyciu przeczącej formy czasownika “to be”, np. “He isn’t cleaning the car.”

 

Ćwiczenie trzecie.

Powtarzaj zdania przeczące.

- I’m not doing anything special.
- She isn’t working now.
- John isn’t helping Ann now.
- We aren’t doing the shopping.
- They aren’t coming to the party.

 

Ćwiczenie czwarte.

Powiedz, co ty i twoi przyjaciele robicie w tej chwili. Po każdym przykładzie usłyszysz możliwą poprawną odpowiedź. Słuchaj instrukcji.

1. You are doing exercises at the moment. Say what you are learning.
...
I’m learning English at the moment.
2. Say if you are attending classes at school.
...
I’m not attending classes at school.
3. Your friend is at work. Say if she is playing on the computer now.
...
She isn’t playing on the computer now.
4. She is very busy in the office. Say what she is doing.
...
She is working.
5. Your friends are on holiday in the capital of England. Say which town they are visiting.
...
They are visiting London.

 

Zdania pytające w Present Continuous

PYTANIA „czy…?” w czasie Present Continuous tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy “to be” w odpowiedniej formie, np. “Are you cleaning the flat now?”. Na tak postawione pytanie najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka pytającego, np. “What are you doing?”

 

Ćwiczenie piąte.

Powtarzaj pytania i krótkie odpowiedzi.

- Are you doing anything special?
- No, I’m not.
- Is Tom helping you?
- Yes, he is.
- Is Ann helping them?
- No, she isn’t.
- Are they doing the shopping?
- Yes, they are.
- Why are you asking?
- What is he doing?
- When is she visiting her parents?
- What time are they coming back?

 

Ćwiczenie szóste.

Zapytaj przyjaciółkę, co robi w tej chwili. Po każdym przykładzie usłyszysz poprawne pytanie. Słuchaj instrukcji.

1. Ask your friend what she’s doing.

What are you doing?
2. Ask her if she is preparing dinner.

Are you preparing dinner?
3. Ask her if somebody is helping her.

Is anybody helping you?
4. Ask what time the guests are coming.
….
What time are the guests coming?
5. Ask if the guests are staying for the
weekend.

Are they staying for the weekend?

 

Zapoznaj się również z szczegółowym opisem czasu wraz z ćwiczeniami, wymową, przykładowymi zdaniami Present Continuous

 

lekcje angielskiego


Comments

Lekcje są ciekawe i dla mnie

Lekcje są ciekawe i dla mnie bardzo pomocne, ale uważam za niepotrzebne nagrania polskiego tekstu na początku każdego ćwiczenia.
Tracę czas na odsłuchiwanie poleceń przy wielokrotnych powtórkach tekstu angielskiego. Muzyczka też jest zbędna i nieco irytująca...
Anna

Zdania przeczące w Present

Zdania przeczące w Present Continuous PYTANIA „czy…?” w czasie Present Continuous tworzymy przestawiając na początek zdania czasownik posiłkowy “to be” w odpowiedniej formie, np. “Are you cleaning the flat now?”. Na tak postawione pytanie najczęściej udzielamy krótkiej odpowiedzi. Gdy chcemy zadać szczegółowe pytanie, zdanie zaczynamy od odpowiedniego zaimka pytającego, np. “What are you doing?”

To w koncu zdania przeczące czy pytania?

admin: Dziękuje za zwrócenie uwagi, już poprawiłem nagłówek na "Zdania pytające"

tam chyba powinno być "zdania

tam chyba powinno być "zdania pytające"(?) bo przeczące są wyżej. pozdrawiam!

Dzisiaj zaczęłam odsłuchiwać

Dzisiaj zaczęłam odsłuchiwać lekcji są naprawde fajne .Bardzo mi pomogą bo mam problem z tłumaczeniem ze słuchu ,jestem wzrokowcem ,a teraz te lekcje mi bardzo pomogą ,dzięki .

Świetna lekcje, wogóle

Świetna lekcje, wogóle uważam że nauka ze słuchu jest bardzo owocna i pozwala znakomicie osłuchac sie z językiem. Jednak przyznam sie, że w cwiczeniu czwartym i szóstym nie odpowiadałam bądź zadawałam pytań w trakcie trwania nagrania, wtedy tylko je czytałam. Samodzielnie próbowałam składa zdania przed odsłuchaniem nagrania oraz już całkiem poprawnie po odsłuchaniu nagrania.