Struktury gramatyczne

Szczegółowo opisane najważniejsze struktury gramatyczne występujące w języku angielskim. Wszystkie zagadnienia okraszone są wieloma przykładowymi zdaniami, tłumaczeniami oraz dodaną wymową.

Wyjaśnienie często używanej konstrukcja w języku angielskim BE GOING TO, dzięki której możemy mówić o naszych planach. Wskazanie różnicy między will, be going to i użyciu czasu Present Continuous

Zwroty neither do I, me neither, tłumaczone są zazwyczaj jako ani ja. Przeciwieństwem do tych wyrażeń są so do I czy me too, które tłumaczymy na ja też. Oczywiście zamiast I / ja można wstawić inną osobę neither does she - ani ona

Konstrukcja HAVE SOMETHING DONE wraz z przykładami użycia i wyjaśnieniem kiedy używać. Na końcu artykułu ćwiczenie sprawdzające.

Konstrukcja it's high time wskazuje na konieczność wykonania danej czynności i tłumaczona jest na język polski jako "najwyższy czas".

Let's - forma ściągnięta od 'let us' używana jest gdy chcemy coś zaproponować, zrobić razem, zasugerować (zróby, chodźmy.

Wyjaśnienie różnicy między "regret to do / Regret doing" z wieloma przykładami użycia oraz tłumaczeniem

Omówienie popularnej konstrukcji there is, there are w zależności od osoby i liczby pojedynczej/mnogiej. Na końcu - ćwiczenie sprawdzające

Konstrukcje gramatyczne wykorzystujące USED TO. Wiele przykładów użycia, wskazane różnice. Język angielski jeszcze nigdy nie był tak prosty, jak z naszymi darmowymi lekcjami ;)