Darmowa nauka języka angielskiego

Wirtualna Szkoła Angielskiego - darmowa nauka języka angielskiego, ćwiczenia, kursy, lekcje, opowiadania, itd.

Serwis E-angielski.com oferuje DARMOWE materiały do nauki języka angielskiego. Naszym celem jest promowanie języka angielskiego i dostarczanie materiałów edukacyjnych na wszystkich poziomach zaawansowania. Na stronie znajduje się kilka tysięcy artykułów dotyczących gramatyki, słownictwa, metod nauczania, ćwiczeń online, itd. Wszystkie dostępne są bezpłatnie, bez konieczności rejestracji.

Poniżej znajdują się najnowsze bądź aktualizowane materiały do darmowej nauki języka angielskiego online.

Struktury gramatyczne

Szczegółowo opisane najważniejsze struktury gramatyczne występujące w języku angielskim. Wszystkie zagadnienia okraszone są wieloma przykładowymi zdaniami, tłumaczeniami oraz dodaną wymową.


Passive Voice - strona bierna

Passive voice, czyli stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past partic


Irregular Verbs - czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne - irregular verbs

Przedstawiamy listę prawie 300 czasowników nieregularnych (irregular verbs), podzielonych na poziomy zaawansowania (od A1 do C2).
Poziom można wybrać w kolumnie "Poziom".
W odpowiednich kolumnach można również wyszukiwać słówka.


Części mowy (rzeczowniki, przyimki, liczebniki, itd)

Jak używać poszczególne części mowy, czyli rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki, zaimki, przedimki i spójniki.


Czasowniki modalne

Wyjaśnienie kiedy i jak stosujemy czasowniki modalne, podzielone na najważniejsze, czyli must, have, should, may, ought to


Mowa zależna

Zastosowanie mowy zależnej w języku angielskim, kontrukcja, przykłady oraz wyjaśnienie kiedy stosować reported speech.