Quiz - Present Continuous - konstrukcja zdań

Pytania:11
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Test sprawdzający znajomość czasu ciągłego - Present Continuous. Szczegółowe wyjaśnienie zasad używania czasu, znajdziecie w artykule Present Continuous w dziale gramatyka / angielskie czasy.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego