Have something done

konstrukcja have something done

Kontrukcja ta używana jest w sytuacjach, gdy chcemy powiedzieć, że sami nie zrobiliśmy czegoś, ale poprosiliśmy lub poinstruowaliśmy kogoś, aby to zrobił dla nas. Często używamy, aby porozmawiać o usługach, za które płacimy.

Opis konstrukcji have something done

Have something done - Mieć coś zrobione, mieć coś zlecone do zrobienia, zlecić

Kontrukcja ta używana jest w sytuacjach, gdy chcemy powiedzieć, że sami nie zrobiliśmy czegoś, ale poprosiliśmy lub poinstruowaliśmy kogoś, aby to zrobił dla nas. Często używamy, aby porozmawiać o usługach, za które płacimy.

Przyjrzyjmy się kilku zdaniom:

I cleaned my house. (Samodzielnie posprzątałem dom)

A cleaner cleaned my house. (Zapłaciłem sprzątaczce i posprzątała mój dom)

I had my house cleaned. (Zleciłem posprzątanie domu - nie ważne komu, istotne, że jest czysty)

W pewnym sensie użycie czasownika sprawczego (konstrukcji have something done) jest podobne do używania strony biernej. Ważne jest to, że dom jest teraz czysty. Nie skupiamy się na tym, kto sprzątał.

We’re having the house painted next week. (Nie będziemy sami malować domu. Ktoś inny go namaluje. Nacisk kładziony jest na fakt, że dom jest malowany, a nie kto to robi.)

 

Have someone do something - Niech ktoś coś zrobi

Kontrukcja o bardzo podobnym znaczeniu do „mieć coś zrobionego”, o której już mówiliśmy, ale tym razem mówimy, kto to zrobił - rozmawiamy o osobie, którą poprosiliśmy o zrobienie tego za nas.

I had the electrician look at my broken light. Elektryk sprawdził moje rozbite światło.

The doctor will have the nurse call the patients. Lekarz zleci pielęgniarce wezwanie pacjentów.

The teacher had the students write the answers on the whiteboard. Nauczyciel kazał uczniom pisać odpowiedzi na tablicy.

 

Tworzenie zdań z have something done

Have + object + past participle (have something done)

Proszę pamiętać o tym, że have się odmienia w poszczególnych czasach:

I had my hair cut. Miałem ścięte włosy.

I should get my hair cut soon. Powinienem wkrótce przyciąć włosy.

I'll get my hair cut next week. W przyszłym tygodniu zetnę włosy.

I have my hair cut every month. Co miesiąc strzyżę sobie włosy.

I had my car washed. Miałem mój samochód umyty.

I will have my car washed. Umyję mój samochód.

I have had the car washed recently. Samochód został niedawno umyty.

 

Have someone do something (have + person + infinitive) Niech ktoś coś zrobi

Get someone to do something (get + person + to + infinitive)

Podobna kontrukcja jak powyżej to GET SOMEONE TO DO SOMETHING. Używa się w sytuacji gdy chcemy by druga osoba wykonała czynność, może płacąc jej, aby to zrobiła, lub prosząc, przekonując, aby to zrobiła.

He gets his kids to do their homework by promising them ice cream when they've finished.
Sprawia, że ​​jego dzieci odrabiają lekcje, obiecując im lody, kiedy skończą.
Namawia dzieci do odrabiania lekcji, obiecując im lody, kiedy skończą.

I got my wife to clean under the cupboards. Kazałem żonie sprzątać pod szafkami.

konstrukcja have something done

 

Zastosowanie struktury have something done

 • Najczęściej stosowana jest w sytuacjach opisanych powyżej, czyli jeśli chcemy coś komuś zlecić, powiedzieć, że coś było zrobione przez kogoś, z akcentem na to, że było wykonane, ale niezbyt istotne przez kogo:

  Did you have your hair cut? (Ściełaś włosy?)

 • Do opisu zdarzeń, wydarzeń

  I had my car stolen. Ukradziono mi samochód.

  They have had their house broken into recently. Ostatnio włamano się im do domu.

  We had a woman singing to us as we sat in the restaurant having our meal.
  Mieliśmy kobietę śpiewającą do nas, gdy siedzieliśmy w restauracji, jedząc nasz posiłek.

  We had a strange guy come to the door selling weird pictures.
  Przyszedł do drzwi dziwny facet sprzedający dziwne zdjęcia.

 • Kiedy mówimy o instruowaniu kogoś, aby coś zrobił. Używamy, aby podkreślić, kto wykonał akcję. Proszę zwrócić uwagę, iż w pierwszym punkcie była mowa o akcji, tutaj skupiamy się na tym KTO coś robi.

  He had his wife make us all some tea. Kazał żonie przygotować herbatę.

  I’ll have Tim book you a taxi. (Poinstruuję Tima, aby zarezerwował dla ciebie taksówkę. Nacisk kładzie się na to, kto wykona akcję bardziej niż na samej akcji.)

   

  Have czy get?

  W mowie potocznej możemy użyć GET zamiast HAVE zachowując poprawność kontrukcji i sens zdania.

  I'll get my hair cut next week. W przyszłym tygodniu zetnę włosy.

  He got his car fixed. Naprawił swój samochód.

   

  Interkatywne ćwiczenie sprawdzające znajomość konstrukcji HAVE SOMETHING DONE

   

  Ćwiczenia have something done

   


 • Comments

  Konstrukcja have something

  Konstrukcja have something done wyjaśniona tak prosto, że aż miło się tego uczy. Nie wierzyłam, że dam radę to zrozumieć, ale udało się. Mimo wcześniejszej lekcji korepetycji, jakoś nie mogłam tego skumać, ale przeczytałam dwa razy artykuł, zrobiłam to ćwiczenie i później dodatkowe z książki z kluczem i pięknie. Zaliczone ;) Żeby jednak nie słodzić tylko, to uważam, że to jedno ćwiczenie online z kilkoma pytaniami jak stosować have something done to stanowczo za mało. Sama musiałam szukać w książce, a czyż idea wasza nie jest taka, żeby zrobić tak stronę internetowa by uczeń wszedł, nauczył się, sprawdził i umiał, a nie że trzeba szukać dodatkowych ćwiczeń?