Can, could, be able to

Używamy can aby powiedzieć, że ktoś potrafi cos zrobić lub coś jest możliwe:

We can see the supermarket from our kitchen window. Widzimy (możemy zobaczyć) supermarket z naszego okna kuchennego.

 

Czasowniki modalne CAN - tworzenie twierdzeń

Podmiot Czasownik modalny Bezokolicznik

I

You

She / he / it

can / could

work

sleep

play

We

You

They

can / could

sell

buy

swim

 

Uwaga: Jeśli po czasowniku modalnym występuje kolejny czasownik używamy niepełnego bezokolicznika ( bez „to”).

She can play the piano. Ona potrafi grać na pianinie.

She can to play the piano.

 

Czasownik modalny CAN - tworzenie przeczeń

Podmiot Czasownik modalny + not Bezokolicznik

I

You

She / he / it

can / could + not

work

sleep

play

We

You

They

can / could + not

sell

buy

swim

 

Forma przecząca od can to can’t =cannot)

We can't see her = We cannot see her.

We can't see the supermarket from our kitchen window. = We cannot see the supermarket from our kitchen window.

 

Forma przecząca od could to couldn't = could not)

We couldn't see her = We could not see her.

We couldn't see the supermarket from our kitchen window. = We could not see the supermarket from our kitchen window.

 

Tworzenie pytań - czasownik modalny CAN

W przypadku czasowników modalnych pytania tworzymy przez inwersję:

Czasowniki modalne - tworzenie pytań
Czasownik modalny Podmiot Bezokolicznik
Can / Could

I

you

she / he / it

work

sleep

play

Can / Could

we

you

they

sell

buy

swim

 

Can you see the supermarket from your kitchen window?


Odpowiedź na pytanie z can brzmi:

Yes, I can Yes, you can Yes, they can

Bądź przecząca:

No, they can't No you can't

Be able to

Be able to można używać zamiennie z can, ale can występuje dużo częściej.

Are you able to speak Spanish?


Ponadto, can ma tylko dwie formy, tj. can-could- Ø. Dlatego też należy używać be able to do tworzenia czasów perfect lub innych konstrukcji, gdzie wymagana jest tzw. trzecia forma.

I haven’t been able to learn how to cook yet.


Could formą przeszłą can. Pytania i przeczenia tworzymy analogicznie do can.

My grandpa could speak three languages fluently.
Mój dziadek mówił płynnie trzema językami.

When I was 5 I couldn’t swim.
Kiedy miałem pięć lat nie potrafiłem pływać.

Could you understand what she said?
Czy zrozumiałaś co ona powiedziała?


Could może również wyrażać czynność możliwą do wykonania teraz bądź w przyszłości.

There is somebody at the door. It could be Angela.


Warto jeszcze zwrócić uwagę na could have done, które wyraża czynności przeszłe możliwe, ale które się nie wydarzyły.

Mark had a car accident. Fortunately he’s all right but he could have killed himself. Mark miał wypadek smochodowy. Na szczęście nic mu nie jest, ale mógł się zabić.


Can, Could, Be able to - ćwiczenia

1. she understand what we were talking about?
2. Her son play basketball now.
3. You smoke here, but you can smoke in the garden.
4. (Polite) you tell me where she is, please?
5. Tony had a car accident. Fortunately he is all right but he killed himself.
6. I would like to speak more than one language, but I am to lazy to learn.
7. We go on the trip if I didn't have to work this weekend
8. Jack have the key. I've got it.
9. Can you help me? I never understand this. I do want to make sure I understand this, but it's too difficult to me.
10. Will Man live longer than turtle one day?


Comments

W ćwiczeniu 9 napewno ma być

W ćwiczeniu 9 napewno ma być can a nie can not? :/ Może ktoś wytłumaczyć dlaczego? :-)

podwojne przeczenie jesli bys

podwojne przeczenie

jesli bys dala cannot i never to masz dwa przeczenia

never dziala tu jak NOT wiec powinno byc samo CAN

Przydatne! Dobrze

Przydatne! Dobrze wytłumaczone. :) Miałam problemy z użyciem, ale przeczytałam kilka razy i wszystkie ćwiczenia wykonałam dobrze. Tylko się cieszyć! :D