Quiz - czasowniki modalne

 

Poziom: 
B1
Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość czasowników modalnych. Wybierz właściwy czasownik modalny - ćwiczenie wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Dodatkowe informacje na temat stosowania czasowników modalnych znajdują się na stronach: can, could, should, ought to, may

 

Comments

Czasowniki modalne w wielu

Czasowniki modalne w wielu miejscach są wymienne i bez odpowiedniego kontekstu możnaby się kłócić czy tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Weźmy choćby pod uwagę zdania z must i have to. Są często tak małe różnice, że nie jestem pewien czy powinno być must czy have to. Kolejna sytuacja z can i could. Stosuje się to w zdaniach pytających o coś, np

Can I have some coffee
Could I have some coffee

Oba zdania znaczą dokładnie to samo, z tym że could jest bardziej uprzejmę. Jednak czy na teście to widać czy ma być uprzejme czy normalne pytanie? Zresztą, czy idąc do kolegi, zapytamy z can czy could? Według mnie np w kawiarni powinno być z could, a u znajomych z can