May, might

Czasowniki modalne may / might

Czasowniki modalne wyrażające możliwość (słabszą w przypadku might).


It may be false. It might be false. - To może być fałsz.

 

Czasowniki modalne - tworzenie przeczeń

Formy przeczące to: may not oraz might not (mightn’t). Pamiętajmy, iż nie stosujemy przeczeń z "do/does/did".

It might not rain tonight - Może dziś nie będzie padać.

Wrong!: It doesn't might rain tonight

Dla wyrażenie przypuszczenia w przeszłości stosujemy may (might) have done:

I wonder why Kasia didn’t answer the phone. She may have been out. - Zastanawiam się dlaczego Kasia nie odebrała telefonu. Może gdzieś wyszła.

 

"May I" kontra "Can I"

May I go out to play?” jest bardziej uprzejme aniżeli “Can I go out to play?

Poza tym, część osób twierdzi iż użycie 'can' oznacza bardziej możliwość wykonania czegoś [fizycznie], a 'May' pozwolenie na wykonanie czegoś.

 

Podsumowując:

 

May

May - prośba o pozwolenie:

May I borrow your bike?

May we think about it?


May - sugerowanie iż coś może się stać:

It may snow later today.

He may come with us.

 

Might

Might - możliwość - słabsza niż May

Mike might be at home by now but it's not sure at all.

I might not have time to go to eith you.

Might w czasie przeszłym to 'might have'.

I might have dropped it in the street.Warto zapamiętać

Brak końcówki 's' w 3 osobie liczby pojedynczej

He may be present at the meeting. On może być obecny na spotkaniu.

Wrong:He mays be present at the meeting. On może być obecny na spotkaniu.

May, Might Quiz

1. You leave if you wish.

2. I sit here, please?

3. You speak during this exam.

4. I go to the party. I am very tired.

5. Have you seen my keys? I can't find them. You them in the door.


Comments

Bardzo przydatne. Treściwie i

Bardzo przydatne. Treściwie i zwięźle napisane, a ćwiczenie dobre choć odpowiedzi mogłyby być na końcu by nie kusiło obejrzeć ich zanim się wybierze odpowiednią odpowiedź.

fajny poradnik już odróżniam

fajny poradnik
już odróżniam may i might