Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 15
Zaliczenie: 75%

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.