Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz - tworzenie pytań w czasie Present Simple - poziom podstawowy.


Angielski w Pytaniach

angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego