Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Question 1 of 15

Utwórz pytanie z podanych słów. Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych i wielkich literach. Uwaga! Czasownik 'be' podany jest w podstawowej formie - należy go odmienić.

how there your many be class people in

Enter your answer here