Quiz - Present Simple - Pytania (to be)

Question 3 of 15
Utwórz pytanie z podanych słów. Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych i wielkich literach. Uwaga! Czasownik 'be' podany jest w podstawowej formie - należy go odmienić. how there your many be class people in
Enter your answer here