Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Pytania:12
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone
Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'

Odpowiedzi
Jeśli tworzenie pytań w

Jeśli tworzenie pytań w czasie Present Simple wciąż sprawia Ci problemy, zapoznaj się z lekcją dotyczącą tworzenia pytań: tworzenie pytań w present simple

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach