Flatmates

Przedstawiamy nowy kurs języka angielskiego składający się z lekcji opartych na kursie BBC Flatmates. Każda lekcja zawiera dialog po angielsku, nagranie video i wyjaśnienie

Wszystkie lekcje zawierają dialogi w języku polskim i angielskim, a także wyjaśnienia. Kurs przeznaczony jest raczej dla początkujących osób.

Flatmate - [`flætmeɪt] współmieszkaniec, współlokator

Dialogi po angielsku - z nagraniem video