Flatmates - episode 7

Paying the rent:

Helen: Oh no, it's that time of the month again - time to pay the rent.

Tim: Comes round fast enough, doesn't it?

Alice: Yeah and I'm so broke just now. I don't know where my money goes.

Tim: You need to tighten your belt Alice. Well, I'm fairly flush this month, want me to lend you some cash?

Alice: Tim, would you?

Tim: Sure, you know me, always willing to help a damsel in distress. There's only one small catch......

Płacenie czynszu:

Oh, nie, znowu jest ten czas w miesiącu - płacenie czynszu.

Przychodzi szybko, co?

Tak i jestem taka spłukana teraz. Nie wiem gdzie się podziewają moje pieniądze.

Musisz przycisnąć pasa Alicjo. Ja stoję nieźle w tym miesiącu, chcesz żebym ci pożyczył trochę gotówki?

Tim, mógłbyś?

Pewnie, znasz mnie, zawsze chętny do pomocy damie w potrzebie. Jest tylko mały haczyk...

Wyjaśnienia:

to be broke - nie mieć pieniędzy, często używane w kontekście odmowy, np nie mogę iść do kina bo jestem spłukany - I cannot go to the cinema, I am broke.

tighten your/mine belt - przycisnąć pasa, zacząć oszczędzać.

damsel - młoda panna, panna (już nie używane)

damsel in distress - dama w potrzebie, częsty motyw w literaturze, zazwyczaj młoda bezbronna kobieta więziona przez potwora, itd. Przykładowo - Piękna i Bestia.