Flatmates - episode 1

Tim and Helen are at the airport to meet Michal. But something's not quite right. Practise your English language listening skills with the soap opera from BBC Learning English.

At the airport:

Helen: What does Michal look like?

Tim: Well, he's tall and well built. He's got brown eyes and a shaved head.

Helen: Is he handsome?

Tim: Of course he is! He's my cousin.

Helen: And what's he like? Is he like you too?

Tim: No, he's quite shy really.

Helen: Oh look! Is that him?

Tim: Yeah! Michal! Michal! He's crying. I wonder what's wrong.

Na lotnisku:

Jak Michał wygląda?

Hm, jest wysoki i dobrze zbudowany. Ma brązowe oczy i ogoloną głowę.

Czy jest przystojny?

Oczywiście, że tak. Jest moim kuzynem.

A jaki on jest? Jest taki jak ty?

Nie, jest całkiem nieśmiały.

O, spójrz! Czy to on?

Tak, Michał, Michał. On płacze. Ciekawe co jest nie tak.