Past Continuous

Past Continuous to czas przeszły ciągły. Używamy go do opisu czynności trwających w określonym momencie w przeszłości, lub stanowiących tło dla innych zdarzeń.

Konstrukcja czasu Past Continuous

Tworzymy go za pomocą czasownika posiłkowego be w formie przeszłej -was (I, he, she, it) -were (you, we, they) i czasownika głównego z końcówką -ing.
Zdanie oznajmujące:
 • I + was + czasownik+ING
 • You + were + czasownik+ING
 • He/She/It + was + czasownik+ING
 • We + were + czasownik+ING
 • You + were + czasownik+ING
 • They + were + czasownik+ING
She was reading a book all morning yesterday. They were washing the car for 2 hours.

 

Zdania pytające: Tworzymy je przez inwersje (was lub were przenosimy przed podmiot)
 • Was I + czaswonik +ing?
 • Were you + czasownik + ing?
 • Was she + czasownik + ing?
 • Was he + czasownik + ing?
 • Were we + czasownik + ing?
 • Were they + czasownik + ing?

Was she reading a book all morning yesterday? Were they washing the car for 2 hours?

Zdania przeczące: Tworzymy je dodając NOT do formy "to be": was + not = wasn't,  were + not = weren't
 • I + was not + czasownik+ING
 • You + were not + czasownik+ING
 • He/She/It + was not + czasownik+ING
 • We + were not + czasownik+ING
 • You + were not + czasownik+ING
 • They + were not + czasownik+ING
She wasn't reading a book all morning yesterday. They weren't washing the car for 2 hours.

 

Ćwiczenie z was and were


1. Tom learning English.

2. She singing her favourite song.

3. they swimming in the lake? almost ten years.

4. My dog barking.

5. Kate and Tom eating breakfast.

Przetłumacz poniższe zdania:

6. Mój tata naprawiał samochód.


7. Mój brat i siostra grali w tennisa wczoraj o godzinie 11.


8. Rachael karmiła swojego psa.


9. Darek brał prysznic.


10. Kasia pracowała w Londynie.


Utwórz zdania w Past Continuous używając poniższych słów:

11. Tina / watch / Star Trek

12. I / do / her homework

13.lunch / Why / have / he / 4pm / at / ?

14.working / night /you / 11pm /last / still / at / ?

15. The / rang / we / watch / telephone / TV


Comments

Czemu w 15 jak jest ,,The

Czemu w 15 jak jest ,,The telephone rang when we were watching TV." to nie ma "was ranging" jeżeli to contiuous ??

krótsza czynność przerywa

krótsza czynność przerywa dłuższą

Są pewne błędy, jeżeli chodzi

Są pewne błędy, jeżeli chodzi o gramatykę;/ jak się czegoś nie umie, to należy najpierw DOKŁADNIE doczytać, a nie umieszczać coś na forum i wprowadzać ludzi w błąd ;/ NIGDY nie stawiamy "the car", jeśli pierwszy raz mówimy o jakiejś rzeczy!!!! (Zdanie przykładowe) A jaki car?! W ogóle dwa zdania niepasujące do siebie, ale to jest tylko moje skromne zdanie...

1. moze byc the car - mowa o

1. moze byc the car - mowa o konkretnym samochodzie - rozmowcy wiedza o jakim, nie musi to byc tlumaczone

2. fakt, zdania powinny byc po odstepie linijki, ale chyba nikt nie jest idiota ze pomysli ze cos tu nie tak, skoro po prostu to dwa przyklady na uzycie konstrukcji gramatycznej

Z definicji jes tak jezeli ma

Z definicji jes tak jezeli ma sie na mysli okreslona rzecz lub przedmiot to uzywa sie the kto sie ze mna zgadza?

Quote:Z definicji jes tak

Quote:
Z definicji jes tak jezeli ma sie na mysli okreslona rzecz lub przedmiot to uzywa sie the kto sie ze mna zgadza?

TAK

ale w tym 6 zdaniu chodzi o

ale w tym 6 zdaniu chodzi o to że on naprawiał swój samochód
czyli że mogą być dwie opcje tłumaczenia ciołku:
1.ojciec naprawiał jego samochód!
2.ojciec naprawiał swój samochód!
Widać że nie umiesz angielskiego!!!

No to wtedy moim zdaniem

No to wtedy moim zdaniem powinno być the car jezeli wiemy o jakim przedmiocie mowa

sorry,but you`re not

sorry,but you`re not right.
double check-anyway

Mój tata naprawiał swój

Mój tata naprawiał swój samochód