Czasowniki nieregularne - ćwiczenie 1

Ćwiczenie ze znajomości czasowników nieregularnych.