Czasy angielskie

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić bra
Test sprawdzający znajomość gramatyki angielskiej na poziomie CAE. Warto również zrobić przed przystąpieniem do FCE czy rozszerzonej matury z angielskiego.
Interaktywny test online sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych (irregular verbs) na poziomie podstawowym.
Test sprawdzający znajomość czasów Present Simple oraz Present Continuous.
Test sprawdzający znajomość strony biernej (passive voice). Pytania dobierane są losowo z bazy.
Najczęściej występujące błędy w języku angielskim, na podstawie artykułu: Najczęstsze błędy w angielskim
Ćwiczenie (quiz) sprawdzające znajomość czasów angielskich. Test składa się z 15 losowanych z puli pytań, więc po skończeniu ćwiczenia, można próbować kolejny raz.