Quiz - Irregular Verbs - czasowniki nieregularne

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Interaktywny test online sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych (irregular verbs) na poziomie podstawowym. Zobacz również pełną listę czasowników nieregularnych z wymową