Quiz - Irregular Verbs - czasowniki nieregularne

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Interaktywny test online sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych (irregular verbs) na poziomie podstawowym. Zobacz również pełną irregular verbs z wymową

Test składa się z 10 ćwiczeń wybieranych losowo z bazy 50 pytań

 

Comments

Trudność z wykonaniem ćwiczeń

Trudność z wykonaniem ćwiczeń z czasownikami nieregularnymi w języku angielskim, polega na tym, że czasowniki nieregularne to takie, które nie przestrzegają normalnej zasady dodawania -d, -ed lub -ied, aby utworzyć swój imiesłów bierny prosty i bierny.

Oczywiście irregular verbs, czyli czasowniki nieregularne mają różną pisownię. Ich formy bezokolicznik, prosty bierny i bezokolicznik są czasami takie same, czasami różne. Niestety trzeba się tego nauczyć, nie ma jakiś znanych zasad, że jeśli coś tam, to wtedy tak, a nie inaczej.

Dobra rzecz jest taka, że nieregularne czasowniki, które po prostu dodają przedrostki re-, un- lub out- do czasownika odmieniają się tak samo jak czasowniki do których dokładany jest przedrostek

sell - sold, sold
resell, resold, resold

Warto pouczyć się irregular verbs, nie gapiąc się na listę, ale robiąc irregular verbs fiszki

Test z irregular verbs, czyli

Test z irregular verbs, czyli czasowników nieregularnych na piątkę. Pytanie tylko, czy można by dodać zadania, że należy odsłuchać czasownik nieregularny i napisać jego pozostałe formy. Myślę, że byłoby to ciekawe uzupełnienie ćwiczeń z irregular verbs, a zdaje się, że nigdzie na żadnej innej stronie do z gramatyką angielską nie ma takich zadań.