Przedimki nieokreślone

Przedimki nieokreślone A i AN

Dla wielu Polaków stosowanie przedimków to coś wręcz nienaturalnego. Nie ma co się dziwić, jako że przedimki w języku polskim nie występują. Niestety dla uczących się, trzeba je poznać, gdyż pomijanie ich w mowie i piśmie brzmi strasznie nienaturalnie i wręcz prostacko.

Najważniejszą rzeczą jaką musimy pamiętać to to, że przedimki nieokreślone występują przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Przedimek "a"/"an" oznacza, że rzeczownik to jeden przedmiot lub osoba pochodząca ze zbioru takich samych przedmiotów czy też osób (czyli oznacza np. reprezentanta pewnej grupy rzeczy, zwierząt czy przedmiotów)

 • Mr Smith is an engineer. (Pan Smith należy do zbioru osób zwanych inżynierami.)
 • She is a doctor. (Ona należy do zbioru osób zwanych lekarzami.)

W pewnych sytuacjach przedimek a/an moze znaczyć "dowolny, jakiś". Bardzo często dzięki tłumaczeniu sobie "a"/"an" na jakiś, jakieś dużo łatwiej dokonać prawidłowego wyboru czy powinno być a/an czy the (określony)

 • Give me a pen - Daj mi długopis (Jakiś, jakikolwiek dlugopis. Gdyby było, ten konkretny długopis, byłoby the pen)
 • Przedimki stosuje się również w wykrzyknikach i zwrotach dotycząctcg prędkości, ceny, itd.

 • What a fast bike! - Co za szybki motor!
 • Na pewno zauważyliście już pewną zależność. Przedimek nieokreślony "a" stosuje się przed rzeczownikami, które zaczynają się na spółgłoskę

  • This is a pencil - To jest ołówek
  • This is a car - To jest samochód
  • This is a dog - To jest pies
  • A cat has big eyes - Kot ma duże oczy (generalnie, każdy kot, nie ważne jaki. Gdybyśmy chcieli wskazać konkretnego kota o wyjątkowo dużych oczach, musielibyśmy użyć the)

  Warto pamiętać, że nie jest ważne jak się pisze dane słowo, ale jak się je wymawia. Czyli jeśli weźmiemy pod uwagę np university, to nie możemy użyć przedimka a (mimo iż zaczyna się na u), gdyż w wymowie wyraźnie słychać j (juniwersity).

  Skoro mamy już wyjaśnione, że przedimek "a" używamy przed spółgłoskami, to musimy zapamiętać, że "an" używa się przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoski.

  • This is an apple - To jest jabłko (jakieś jabłko)
  • This is an egg - To jest jajko (jakieś tam jajko)

  Oczywiście żeby nie było zbyt łatwo, tak samo jak przy "a", tak i przy "an", ważne jest jak się wymawia dane słowo. W powyższych przykładach mamy apple i egg. Wymawiając je wyraźnie słyszymy samogłoski. Niestety nie zawsze tak jest. Rzućmy okiem (uchem? ;) na słowo

  • hour - godzina

  Okazuje się, że w tym wypadku literka h jest niema (czyli jej się nie wypowiada). Słyszymy więc jako pierwszą samogłoskę, musimy więc dać an

  • an (h)our - godzina

  Żeby już zupełnie utrudnić, to musimy zapamiętać, że a/an stosuje się nawet gdy rzeczownik jest określany przymiotnikiem, np.

  • This is an old bottle - To jest stara butelka.

  Mimo iż "bottle" - butelka zaczyna się na "b", to mamy przed nią przymiotnik "old", który zaczyna się na samogłoskę "o". Gdyby go nie było, to mielibyśmy

  • This is a bottle - To jest jakaś butelka
  • This is a big bottle - To jest duża butelka (przed butelką pojawia się przymiotnik big, ale że zaczyna się na spółgłoskę, to dajemy przedimek nieokreślony a)

  Weźmy kolejny przykład:

  • This is an apple - To jest jabłko
  • This is a red apple - To jest czerwone jabłko
  • This is a small apple - To jest małe jabłko

   

  Kiedy nie stosujemy a/an

  Jak już wcześniej napisaliśmy, przedimków nie stosujemy w wypadku liczby mnogiej

  • This is a nice bike - To jest fajny rower (liczba pojedyncza)
  • Those are nice bikes - To są fajne rowery (liczba mnoga)

  W wypadku gdy wstawimy słówka określające ilość many/much/some

  • There are many dogs - Jest wiele psów
  • I haven't got many books - Nie mam wielu książek (Jak używać have got - mieć - zobacz have got)

  A/an nie stosujemy również przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np: water - woda, money - pieniądze

  Nie używa się również w wypadku gdy rzeczownik określony jest przez przymiotnik dzierżawczy (my - mój, your - twój, his - jego, her - jej, our - nasz),

  • This is my bike - To jest mój rower (jest mój, a więc nie jakiś tam rower)
  • Her book is very interesting - Jej książka jest bardzo ciekawa (konkretna książka -jej, a nie jakaś tam pierwsza z półki)

   

  Przedimek nieokreślony A/AN - ćwiczenie:

  Wstaw przedimek nieokreślony - A lub AN:

  apple

  cat

  egg

  abbey

  fluk

  ugly girl

  fast car

  university

  hour

  operating system

   


  Comments

  Kolejnym przykładem podobnych

  Kolejnym przykładem podobnych do słowa university jest

  a → a unit

  Wydawałoby się, że powinno być an, niemniej jeśli przeczytamy wyraz, słyszymy "j". Poprawnym przedimkiem będzie więc A

  Bardzo przejrzyście

  Bardzo przejrzyście wyjaśnione przedimki nieokreślone, choć jak zawsze w życiu, przydałoby się więcej ćwiczeń. Najważniejsze, że jest wszystko tłumaczone łopatologicznie, bo to w końcu temat dla poczatkujących a nie kogoś kto już to wie ;) Dzieki, świetna strona.

  "Jeśli rzeczownik zaczyna się

  "Jeśli rzeczownik zaczyna się od spółgłoski lecz wymawia się jak samogłoske używamy A, odwrotnie - AN"

  Powinno być odwrotnie.