Przedimek określony THE

Przedimek określony "the" używamy w sytuacji, gdy dokładnie wiadomo o jaki przedmiot czy osobę chodzi. W przeciwieństwie do "a/an", używamy go zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej

 • the bike - rower (ten rower - wiadomo o jaki chodzi)
 • the bikes - rowery (te, konkretne rowery)

Przeanalizujmy następujące zdania:

 • I bought a dog yesterday. ('a dog' to nowa informacja, więc użyto przedimka nieokreślonego a). The dog is very nice. (the dog - bo już wiadomo o jakim konkretnie psie mówimy)
 • There is a window in the room. The window is dirty. W tym pokoju jest okno. To okno jest brudne. (W drugim zdaniu, wiemy już o jakie okno chodzi, więc użyjemy "the")

Niestety, na tym użycie "the" się nie kończy, i jest wiele reguł, które należy zapamiętać.

Przedimek określony "the", używa się w następujących sytuacjach:

Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko w jednym egzamplarzu:
the Sun - słońce, the Earth - ziemia, the sky - niebo, the moon - księżyc

 • the Earth goes round the Sun - Ziemia krąży wokół słońca. (jak wiadomo, jest tylko jedna ziemia i jedno słońce)
 • The Eiffel Tower is in Paris. - Wieża Eiffla jest w Paryżu. (jedna, jedyna, unikalna wieża w Paryżu - nie liczymy podróby w Las Vegas ;)

"The" używa się również przed nazwami instrumentów, np. the piano, the guitar, the violin

 • Monica plays the guitar. - Monica gra na gitarze.

Zapewne pamiętacie też z lekcji o stopniowaniu przymiotników, że w stopniu najwyższym dodajemy "the":

 • big, bigger, the biggest
 • fast, faster, the fastest
 • Nadia is the nicest girl in our class. - Nadia jest najładniejszą dziewczyną w naszej klasie.
 • These are the best games I have. - To są najlepsze gry jakie mam.

"The" używa się również w znanych zwrotach, jak np.

 • in the morning - rano
 • in the afternoon - po południu
 • in the evening - wieczorem

Warto też pamiętać o użyciu "the" przed nazwiskiem w liczbie mnogiej, co tłumaczymy jako państwo ..., np.

 • the Smiths - państwo Smith
 • the Browns - państwo Simpson
 • the Griffins - państwo Griffin

Podobna sytuacja występuje z przymiotnikami oznaczającymi grupę ludzi:

 • the poor - biedni
 • the rich - bogaci
 • the unemployed - bezrobotni
 • the old - starzy ludzie
 • the disabled - niepełnosprawni
 • the homeless - bezdomni
 • The rich should help the poor. - Bogaci powinni pomagać biednym