Articles (przedimki)

Przedimek jest to nie występująca w języku polskim część mowy, która pojawia sie w języku angielskim przed rzeczownikami, przed konstrukcją rzeczownikową, a niekiedy również przed przymiotnikiem lub liczebnikiem użytym rzeczownikowo.

W języku angielskim wyróżnia się przedimki nieokreślone (ang. the indefinite article) i określone (ang. the definite article).