lucynakania's blog

GRY

automat do gry fruit machine
berek tag
bierki jackstraws (BrE) | spillikins
bilard billards
brydż bridge
chińczyk ludo
domino dominoes


GATUNKI FILMOWE/ PROGRAMY

chat show talk-show
DRAMAT DRAMA
DRESZCZOWIEC THRILLER
FILM O MIłOŚCI ROMANCE
FILM PRZYGODOWY ADVENTURE FILM
FILM S-F SCIENCE FICTION FILM


CYRK

akrobata acrobat
akrobatyka acrobatics
arena arena
batut trampoline
błazen clown
cyrk circus
cyrkowiec circus performer
cyrkowy circus


ZAWODY CZ. 8

strażak firefighter | fireman
student student
szewc shoemaker
sztukmistrz magician
służący, -ca servant
taksówkarz taxi driver
technik technician


ZAWODY CZ. 7

reporter, -ka reporter
rewident księgowy auditor
robotnik niewykwalifikowany unskilled worker
rolnik farmer
rybak fisherman
rysownik cartoonist
rzeźbiarz sculptor


Syndicate content