lucynakania's blog

ZAWODY CZ. 6

pielęgniarka nurse
pilot pilot
piosenkarz singer
pisarz writer
piłkarz footballer
podróżnik traveller
poeta/poetka poet
pokojówka maid


ZAWODY CZ. 5

marinista (malarz) marine painter
marynarz sailor/seaman/mariner
marynista (pisarz) marine writer
masarz pork - butcher
masażysta masseur


ZAWODY CZ. 4

kominiarz chimney sweep
komornik bailiff | debt collector
korektorka proofreader
kosmetyczka beautician
kowal blacksmith
krawiec damski dressmaker


ZAWODY CZ. 3

garbarz tanner
genetyk geneticist
geograf geographer
geolog geologist
gipsiarz plasterer
gliniarz cop
górnik miner
gospodyni domowa house wife/homemaker


ZAWODY CZ. 2

dozorca caretaker
dozorca niewolników slave- driver
dozorca w muzeum custodian
dozorca/czyni domu caretaker
dpozorca ( w więzieniu) warder


Syndicate content