lucynakania's blog

METEOROLOGIA CZ. 1

alidada alidade
antena UHF UHF atenna
aparat do pomiaru chmur wysokich ceiling projector
barograf barograph
barometr rtęciowy mercury barometer


HISTORIA CZ. 2

piechota infrantry
pobierać myto to collect tolls
podbój conquest
poddany subject / liege / serf
pole bitwy battlefield
pucz coup
płacić myto to pay a toll


HISTORIA CZ. 1

abdykacja abdication
berło sceptre (BrE) / scepter (AmE)
bitwa battle
chłop peasant
dwór (posiadłość) manor
dwór królewski court
dyktator dictator


GWIAZDOZBIORY PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ

Centaur Centaur
Erydan River Eridanus
Feniks Phoenix
Gołąb Dove
gwiazdozbiory półkuli południowej constellation of the Southern hemisphere
Indianin Indian


GWIAZDOZBIORY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ

Andromeda Andromeda
Baran Ram
Bliźnięta Twins
Byk Bull
Cefeusz Cepheus
Delfin Dolphin
Drpga Mleczna Milky Way
Gwiazda Polarna Pole Star


Syndicate content