lucynakania's blog

ZAWODY CZ. 1

aktor actor
aktorka actress
akuszerka midwife
ankieterka pollster
antykwariusz second-hand bookseller
aptekarz pharmacist
aptekarz chemist


STANOWISKA W PRACY

asystent assistant
doradca adviser
dyrektor director
dyrektor banku bank manager
dyrektor muzeum museum director
dyrektor szkoły headmaster / headmistress / principal


NARZĘDZIA

batuta baton
cyrkiel compass
dziurkacz punch
dłuto chisel
gumka rubber
gwintownik tap
hebel plane
hebel plane
igła needle
imadło / zacisk vice


DOKUMENTY

certyfikat certificate
dowód tożsamości ID / identity card
dyplom diploma
faktura invoice
list motywacyjny cover letter
NIP Social Security Number (USA)


GEOLOGIA CZ. 2

markasyt marcasite
marmur marble
mezozoik mesozoic
miedź copper
mikrometeoryt dumbbell micrometeorite
minerały minerals
niezgodność unconformity


Syndicate content