lucynakania - blog

PRESENT SIMPLE TENSE - dodatkowe informacje

The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty)

Konstrukcja

Zdania twierdzące:


Ćwiczenia z Present Simple i Present Continuous

1. Complete the sentences with the following verbs in the correct form.

get, happen, look, lose, make, start, stay, try, work


Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna.


ZABAWY

bawić się w berka to play tag
berek tag
bieg z przeszkodami obstacle race
ciuciubabka blind man`s buff
gra w klasy hopscotch


SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

ćwiczyć exercise, work out, practise
czatować na Internecie chat on the Internet
dance taniec
drukarstwo printing
dyskoteka disco
dziewairstwo ręczne knitting


Subskrybuj zawartość