lucynakania - blog

ZABAWY

bawić się w berka to play tag
berek tag
bieg z przeszkodami obstacle race
ciuciubabka blind man`s buff
gra w klasy hopscotch


SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

ćwiczyć exercise, work out, practise
czatować na Internecie chat on the Internet
dance taniec
drukarstwo printing
dyskoteka disco
dziewairstwo ręczne knitting


KABARET

artysta kabaretowy cabaret artist
dowcip joke
głupek fool
iść do kabaretu to go to a cabaret
kabaret cabaret
kabrecik short cabaret performance


GRY

automat do gry fruit machine
berek tag
bierki jackstraws (BrE) | spillikins
bilard billards
brydż bridge
chińczyk ludo
domino dominoes


GATUNKI FILMOWE/ PROGRAMY

chat show talk-show
DRAMAT DRAMA
DRESZCZOWIEC THRILLER
FILM O MIłOŚCI ROMANCE
FILM PRZYGODOWY ADVENTURE FILM
FILM S-F SCIENCE FICTION FILM


Subskrybuj zawartość