lucynakania's blog

proffesions - mnóstwo słownictwa :-)

PROFFESIONS

medicine – medycyna

• doctor – lekarz

• physiotherapist – fizykoterapeuta

• surgeon – chirurg

• dentist – dentysta

• pharmacist – aptekarz


job satisfaction - słownictwo

JOB SATISFACTION – SATYSFAKCJA Z PRACY

• to succeed (in doing sth) – osiągnąć

sukces

• stimulating – stymulująca

• high-powered – odpowiedzialna


lookin for a job - słownictwo

LOOKING FOR A JOB – SZUKANIE PRACY

• job consulting – doradztwo zawodowe

• job consultant – doradca zawodowy

• head-hunter – łowca głów

• to employ – zatrudniać


nauka angielskiego i materiały

Witam wszystkich!!!


Syndicate content