lucynakania's blog

GEOLOGIA CZ. 1

abrazja abrasion
aluminium aluminum
andezyt andesite
antyklina anticline
apatyt apatite
astenosfera asthenosphere
bazalt basalt
boksyt bauxite


GEOGRAFIA CZ. 7

strefa zone / area
strefa wiecznych sniegów perpetual snows
suchy korytarz dry gallery
syfon siphon
szczelina rift
szczelina lodowcowa crevasse
szczyt summit


GEOGRAFIA CZ. 6

rafa koralowa coral reef
rondo traffic circle
rosa dew
rów oceaniczny trench
równik equator
równina abisalna (głębokooceaniczna) abyssal plain


GEOGRAFIA CZ. 5

opady precipitations
osobliwości point of interest
ostaniec butte
ozon ozone
pagórek abisalny abyssal hill
park park
park narodowy national park
piana foam


GEOGRAFIA CZ. 4

meteorologia mateorology
mezosfera mesosphere
mgła fog
mierzeja tombolo
moczary fen
morena boczna lateral moraine
morena czołowa termianl glacier


Syndicate content