be

Phrasal Verbs z czasownikiem "be" - lista phrasali wraz z wyjaśnieniem i przykładami.