be on

be on

Wyjaśnienie: 

switched on, be functioning (intransitive)

Tłumaczenie: 

włączony
pokazywać (kogoś, coś w telewizji, kinie)

Przykładowe użycie: 

"The computer is on." - Komputer jest włączony