be fed up with

be fed up with

Wyjaśnienie: 

be bored, upset or sick of something

Tłumaczenie: 

mieć czegoś dosyć, być rozdrażniony, znudzony (czymś), mający dosyć

Przykładowe użycie: 

"I am fed up with my boss. I hate him." - Mam dosyć mojego szefa. Nienawidzę go.
"I'm really fed up with her." - Mam jej naprawdę dosyć.
"I'm fed up with getting up at 5 am every day." - Mam dosyć wstawania codziennie o 5 rano.