be through with

be through with

Wyjaśnienie: 

have ended a relationship/job etc; finish

Tłumaczenie: 

zerwać, odejść (z pracy, od kogoś), skończyć z czymś, skończyć coś robić, skończyć coś używać

Przykładowe użycie: 

"I'm through with Tom. He's so selfish." - To koniec z Tomem. Jest taki samolubny.
"Ok, I'm through with it." - Okej, skończyłem z tym