be up to

be up to

Wyjaśnienie: 

1. be capable of
2. feel like doing sth usually something wrong
3. a duty

Tłumaczenie: 

1. być w stanie (coś zrobić)
2. mieć ochote zrobić coś złego
3. należeć do kogoś (np. jakiś obowiązek, jakaś odpowiedzialność)

Przykładowe użycie: 

1. "Let's take the train- I don't think I'm up to driving so far" - Weźmy pociąg, nie sądzę bym dał radę prowadzić tak daleko.
2. "The children must be up to something - they're very quiet" - Dzieci coś kąbinują - są za cicho.
3. "It's up to you to walk the dog" - Twoim obowiązkiem jest wyprowadzanie psa.