be about to

be about to

Wyjaśnienie: 

be on the point of (inseparable)

Tłumaczenie: 
mieć zamiar
Przykładowe użycie: 

"He was about to leave when the phone rang." - Miał zamiar wyjść, gdy zadzwonił telefon.