be in for

be in for

Wyjaśnienie: 

expect something, usually bad

Tłumaczenie: 

spodziewać się, oczekiwać (zazwyczaj czegoś złego)

Przykładowe użycie: 

"We are in for bad weather." - Spodziewamy się złej pogody