Quiz - Reported Speech (mowa zależna) - Present Continuous

Ćwiczenia z mowy zależnej (Reported Speech) - z użyciem czasu Present Continuous.

Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji. Wyniki na końcu ćwiczenia.

Opis zagadnienia znaduje się na stronie: mowa zależna

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 7
Zaliczenie: 75%