Quiz - Reported Speech (mowa zależna) - Simple Present

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Ćwiczenia z mowy zależnej, czyli Reported Speech - czasy Simple.

Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając jedną z opcji. Wyniki na końcu ćwiczenia.

Wyjaśnienie mowa zależna