(A2) Quiz - Past Simple - Pytania

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple


Angielski w Pytaniach

ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania
angielski pytania
ucz się angielski w pytaniach
angielski pytania
kontrukcja enjoy + ing