Quiz - Past Simple - Pytania

 

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 10
Zaliczenie: 75%

Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple. Ćwiczenie z Past Simple składa się z dziesięciu zadań, w których trzeba stworzyć pytanie w czasie przeszłym, wpisać brakujące słowo, bądź wskazać błąd. Zadania są wyboru oraz uzupełnień.

Pytania losowane są z bazy pytań, tak więc nie powinny się powtórzyć w momencie, jeśli chcielibyście wykonać ćwiczenie z Past Simple jeszcze raz.