Past Simple

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić bra
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple
Syndicate content