Past Simple

Porównanie czasów Past Simple oraz Past Continuous na przykładzie krótkich opowiadań, w których należy uzupełnić brakujące słowa w jednym z dwóch czasów.
Quiz sprawdzający znajomość tworzenia pytań w czasie Past Simple
Syndicate content