Quiz - Past Simple - Pytania

Question 1 of 10

Czy poniższe zdanie jest poprawne?

Did Peter goed to the football match yesterday?