Quiz - Przeciwstawne przymiotniki - Opposite Adjectives

Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives

Poziom: 
A2
Liczba pytań: 4
Zaliczenie: 75%