Quiz - Opposite Adjectives

Pytania:4
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz - opposite adjectives


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania