Części mowy

Ćwiczenie sprawdzające znajomość podstaw tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników w angielskim - czyli stopniowanie przymiotników.
Quiz sprawdzający znajomość umiejscowienia przymiotników w odpowiedniej kolejności przed rzeczownikiem.
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość przymiotników - przeciwstawne przymiotniki - opposite adjectives
Wstaw TO bądź FOR tak by zdanie było poprawne. Jeśli potrzebujesz podpowiedzi zobacz: To czy for? Mała podpowiedź:  
Wybierz właściwą formę czasownika, aby utworzyć zdania. (Choose the correct form of the verb to make sentences)
Quiz - ćwiczenie sprawdzające znajomość rzeczowników niepoliczalnych na poziomie podstawowym.
Test ze znajomości przedimków nieokreślonych a oraz an, a także przedimka określonego the.
Syndicate content